Súťaž o 500€ s Plechproduktom

Prebiehajúca súťaž na našom facebooku:

‼️ Zapojte sa do súťaže s priateľmi a ušetrite spolu až 500€ na nákup plechu od www.plechprodukt.sk ‼️

V @Plechprodukt máme 24 rokov skúseností s výrobou plechov na mieru. Vyrobíme také aj vám za najlepšie ceny! 👍🏠

Ako sa zapojiť? 🔎 Otvorte web www.plechprodukt.sk a pozrite si našu ponuku.

📩 Napíšte nám do komentára o aký typ krytiny by ste mali záujem

Pre zvýšenie šancí na výhru môžeš príspevok prezdieľať a zanechať 👍. Tešíme sa na komentáre!

500€ žrebujeme už 1.9.2023 o 10:00. Výhra poputuje len jednému výhercovi. 💶

Súťaž o poukaz 500 € na nákup v www.plechprodukt.sk

Podmienky súťaže

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže: (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Plechprodukt, s.r.o

Sídlo: Vavrečka 306

IČO: 45947082

DIČ: 2023156916

Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 1.4.2023 do 1.8.2023 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť človek registrovaný na sociálnej sieti Facebook a splní všetky podmienky, ktoré sú vypísané v popise súťažného príspevku.

Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára dôvod, prečo by on mal vyhrať tento poukaz a označiť 3 priateľov, s ktorými sa o výhru podelí.

Výhra:

Výhrou v súťaži je poukaz na nákup v hodnote 500 €. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vyžrebovaním z komentárov pod súťažným príspevkom.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej Facebookovej stránke. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry:

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Záverečné ustanovenia:

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Tvrdošíne, dňa 27.3.2023

Vypracujeme vám
nezáväznú cenovú ponuku

×