Parapetné dosky

PN - predný nos

ZN - zadný nos

CL - celková dĺžka

Š - šírka

 - rozvinutá šírka

RŠ - 17 + PN + Š + ZN