Montážny postup

1. ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE 

KRYTINA ŠK 35 

 • Strešná krytina:  5 – dielná šablóna 
 • Dĺžka / užitožná dĺžka:  1200 / 1150 mm
 • Šírka / užitočná šírka:  400/350
 • Užitočná plocha: 0,4025 m2
 • Počet šablón / m2: 2,5 ks
 • Hmotnosť 1ks šablóny: 2,25 kg
 • Minimálny sklon strechy: 10 stupňov 

2. VSTUPNÝ MATERIÁL 

 • Pozinkovaný plech s organickou povrchovou úpravou 
 • Hlíníkový povrchovo upravený plech 

3. VLASTNÁ MONTÁŽ 

Pre kvalitné položenie strešnej krytiny je potrebné sa venovať rozmeraniu strechy. Podľa výsledku merania si zvoľte najvhodnejší postup. 

4. MONTÁŽ POISTNEJ DIFÚZNEJ FÓLIE 

 • Na kokvy pripevníme plech pod foliu (obr. č. 1, poz.8)
 • Rovnomerne s odkvapom začnite podkladať poistnú difúznú fóliu , ktorú u spodku prilepíme o plech pod fóliu (obr. 1 poz. 8) butylkaučukovou páskou (poz. 6)
 • Fóliu napnite a prichyťte bežnými sponkami ku krovu.
 • Fóliu ďalej pripevníme kontralatami, ktoré položíme na krokvu, do ktorých ich upevníme pozinkovanými klincami. Prekrytie hrebeňa fóliou urobte až na samý záver tak, aby umožňovala odvod vody z obidvoch strešných rovín
 • V prípade nízkeho sklonu strechy /pod 20°/ doporučujeme zatesniť spoj kontralát - difuznej fólie butylkaučukovou páskou po celej dĺžke kontralaty tak, aby páska utesnila prechádzajúce klince. 

5. MONTÁŽ LATOVANIA 

 • Rozostup lát je 350 mm. Na konci kontralaty vypíľte výrez podľa obr. 1 (viď detail hore). 
 • Po položení fólie a kontralát začnite s montážou strešných lát:
 1. Priskrutkujte latu /5/ pod odkvapový plech do výrezu kontralaty obr.1 
 2. 50 mm od spodku laty /5/ primontujte prvú strešnú latu (obr.1)
 3. Ďalšie laty smerom ku hrebeňu montujeme v rozostupoch 350 mm od seba (obr.1).  Pozor, treba merať vždy spodok laty a spodok ďalšej laty.
  Krytina je presný výlisok a preto treba rozostupy lát dodržať. 


 4. Poslednú latu pod hrebeňom upevnite čo najbližšie ku hrebeňu (obr.2). Presná vzdialenosť spodných hrán lát je dôležitá pre presné nasadenie a pripevnenie jednotlivých šablón.
 5. Na montáž strešných lát používajte pozinkované stavebné klince min. 90 mm (podľa hrúbky lát a kontralát) , tak aby ste strešnú latu ukotvili aj do krokvy, nielen do kontralaty.
 6. Tento postup opakujte na ďalšich stranách strechy.

Podľa typu strechy postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov: 

 1. Ukončenie bočnej lišty ak je zarovno s krokrou urobte podľa obr. na str.4
 2. Ukončenie bočnej lišty ak je vysunutý koniec strechy presahujúca cez štítovú stenu podľa obr. str.3 
 3. Latovanie úžľabia vykonáme podľa obr. str.5 
 4. Ukončenie hrebeňa viď obr. 2. Pokiaľ nám vychádza posledná rozteč lát (pri hrebení) menej ako 350 mm tak krytinu zostrihneme na šírku rozteče s pridaním 30 mm
  Pridaný rozmer 30 mm vyhneme kolmo nahor. 
 5. V prípade laty alebo polvalby pripevníme latu po šikmyne 

6. VLASTNÁ MONTÁŽ KRYTINY 

 • Osadenie doplnkov:

 1. Začnite osadením odkvapového plechu (obr. 1,  poz. 20), ktorý pripevníme kolmo na latu klincom (lepenkáčom). 
 2. Pokračujte montážou bočnej lišty (obr. 3,4) podľa ukončenia. 
 3. V prípade úžľabia postupujte podľa obr. 5
  Prácu na streche organizujte tak, aby sa chôdza po krytine minimalizovala. Ak je nutné po krytine chodiť, použite obuv s mäkkou gumovou podrážkou. Pri chôdzi po krytine našlapujte v dolnej časti pánve opretej o strešnú latu.
 • Montáž krytiny začnite prvou radou pod hrebeňom. Táto rada väčšinou nevychádza na celú šírku šablóny.
  Jednotlivé šablóny zastrihnite na požadovaný rozmer s prídavkom cca 30mm.
  Tento presah ohnite do hora. Hornú časť šablóny prichyťte klinčekom.
  Druhú radu a ďalšie montujeme tak, že pridvihneme tú vrchnú a podsunieme pod ňu šablónu a tú priskrutkujeme.
  Šablony doražajte k hornej late a jednotlivé šablony prekladajte presne prelisom do seba.
  Striedame celú a pol šablónu , aby sa štyri rohy šablóny nestretli v jednom mieste obr. 6
  Podmienkou správnej montáže je umiestnenie skrutiek v každom spoji jednotlivých šablón, ďalej v každej druhej vlne, pri dodržiavaní šachovnicovej skladby šablón.
  Každé ukončenie šablon pri nároží a hrebení ohnite 30mm ohybom nahor.
  S ukladaním pokračujte až k odkvapu.
  Po vložení jednej strany začíname s druhou a to tak, že prvú radu pod hrebeňom prichytíme kolmo na latu klinčekom.
  Potom osadíme hrebenáč podľa obr. 2. Nezabudnite na tesniaci klin poz. 12 
 • Montáž nárožia
  Pretože polguľatý hrebenáč nie je možné prispôsobiť priečnemu profilu šablón, vznikajú tak medzipolkruhovými hrebenáčmi a vrchnou časťou šablón medzery.
  Proti zatekaniu dažďa a zafukovaniu snehu urobte dve opatrenia:
      1. Okraje krajných šablon vymerajte až k nárožnej latke a pridajte 20 až 30 mm naviac, ktoré ohnite navrch pozdĺž laty.     
      2. Použite tesniaci pás pod hrebeň, alebo medzi šablóny a hrebenáč nalepte samolepiace klinové tesnenie, ktoré sa prispôsobia nepravidelnému tvaru 
 • Montáž úžľabia
  Doporučujeme úžľabie celoplošne vydebniť. Strešné laty ukončite na kraji debnenia.
  Potom osaďte úžľabový plech. Po krajoch nalepte samolepiaci tesniaci pás.
  Šablóny položte cez okraj úžľabia a kraje ohnite mierne smerom nadol. Úžľabové plechy sa priskrutkujú cez bočné ohnuté konce do laty. 
 • Oplechovanie komína, strešného okna a výlezového okna.
  Na oplechovanie komína sa obvykle používa falcovaný plech a treba postupovať obvyklým klampiarskym spôsobom. Pri oplechovaní strešného okna sa riadťe podľa pokynov výrobcu strešného okna.
  Oplechovanie výlezového okna ku komínu je jednoduché. Výlezové okno je obtrené lemovaním.
  Na lemovanie nalepíme samolepiaci tesniaci klin zhora a po bokoch a priložíme šablonami, ktoré zostrihneme podľa potreby.Olený tesnici pás položíme na šablonu pod spodkom komína.


  Stiahnuť  montážny postup (pdf)

obrázky k montážnemu postupu: